Effentora® – lék na průlomovu bolest

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

O přípravku Effentora®

Podívejme se do detailů jak Effentora® pracuje

Effentora® je léčivý přípravek určený k tišení bolesti…

Co je průlomová bolest?

Jedná se o stav, kdy dojde k přechodnému náhlému zhoršení dlouhodobé bolesti, a to i přes léčbu bolest tišícími léky. Dlouhodobá nádorová bolest je bolest související se základním nádorovým onemocněním a zpravidla trvá po celý den. Ke zvládání této bolesti Vám lékař předepsal léčbu opioidy, což jsou látky, které jsou používány v léčbě dlouhodobé, těžko ovlivnitelné bolesti a které by Vám po dobu celého dne měly   

přinášet úlevu. Přestože opioidy regulují nádorovou bolest po většinu času, můžete zaznamenat náhlé vzplanutí mírné až silné bolesti. Jedná se o tzv. nádorovou průlomovou bolest – bolest, která „prolomí“ úlevu od bolesti zajištěnou opioidy.

Jedná se o stav, kdy dojde k přechodnému náhlému zhoršení dlouhodobé bolesti, a to i přes léčbu bolest tišícími léky. Dlouhodobá nádorová bolest je bolest související se základním nádorovým onemocněním a zpravidla trvá po celý den. Ke zvládání této bolesti Vám lékař předepsal léčbu opioidy, což jsou látky, které jsou používány v léčbě dlouhodobé, těžko ovlivnitelné bolesti a které by Vám po dobu celého dne měly přinášet úlevu.  Přestože opioidy regulují nádorovou bolest po většinu času, můžete zaznamenat náhlé vzplanutí mírné až silné bolesti. Jedná se o tzv. nádorovou průlomovou bolest – bolest, která „prolomí“ úlevu od bolesti zajištěnou opioidy.

Použití přípravku Effentora®

Instruktážní video a další podrobnosti o tom, jak lék aplikovat

Postup aplikace přípravku Effentora®

Doplňující informace

Další důležité informace, které můžete potřebovat

Dávkování a titrace

Otázky a odpovědi

Důležité pojmy

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.