Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
#

Hlavní stránka

Dávkování a titrace

Lekář Vám postupně nastaví Vaši účinnou dávku tak, aby Vám ulevila od bolesti a vyvolala co nejmenší nežádoucí účinky. Tento proces hledání vhodné dávky je označován jako titrace. Jakmile lékař určí Vaši vhodnou dávku, budete ji užívat ve formě jediné tablety. Pokud tato dávka přestane bolest dostatečně tlumit, lékař musí přistoupit k opětovnému stanovení individuální dávky. V průběhu titrace je nezbytné, aby lékař celý proces pečlivě sledoval.

Titrační schéma pro pacienty a ošetřovatele

Následující diagramy jsou pomůckou při nastavení požadované dávky, která vede k potlačení průlomové bolesti. Křížkem označte dávku, kterou jste užili. Tato značka Vám připomene, kterou dávku máte příště užít, a to i v případě, pokud Vám předchozí dávka nepřinesla dostatečnou úlevu.

Kliknutím na obrázek dole jej zvětšíte.

Titrační schéma si můžete stáhnout kliknutím na knoflík dole.

Udržovací léčba po ukončení titrace

  • Jakmile s pomocí lékaře stanovíte správnou dávku, měli byste užívat pouze 1 tabletu se stanovenou dávkou na jednu příhodu průlomové bolesti.
  • Přípravek Effentora® užijte, když se dostaví průlomová bolest. Pokud průlomová bolest neustoupí po 30 minutách a Vaše udržovací dávka je 100, 200 nebo 400 mikrogramů, můžete užít další tabletu přípravku Effentora®. Pokud je Vaše udržovací dávka 600 nebo 800 mikrogramů, v žádném případě další tabletu neužívejte a kontaktujte svého lékaře. Abyste pomohli lékaři zhodnotit správnost a účinnost stanovené udržovací dávky přípravku Effentora®, veďte si prosím pečlivě záznamovou kartu, která je součástí informačních materiálů.
  • Pokud Vám vytitrovaná dávka přípravku Effentora® již nepřináší úlevu od průlomové bolesti, obraťte se na svého lékaře. Lékař rozhodne, zdali je nutné dávku upravit.
  • Před léčbou další příhody průlomové bolesti pomocí přípravku Effentora® vyčkejte alespoň 4 hodiny.
  • Obraťte se na svého lékaře, pokud užíváte přípravek Effentora® pravidelně častěji než čtyřikrát denně.
  • Neměňte sami dávkování přípravku Effentora® nebo jiných léků tišících bolest, které Vám předepsal lékař k tišení nádorové bolesti. Veškeré změny v dávkování musí být stanoveny a sledovány Vaším lékařem.
  • Neužívejte opakovanou dávku ve výši 600 nebo 800 mikrogramů, poraďte se předem o výši opakované dávky s lékařem.
  • Nejste-li si správnou dávkou jisti nebo máte-li otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, obraťte se na svého lékaře.
  • Pokud již přípravek Effentora® nepotřebujete, neužívejte jej.

DŮLEŽITÉ

Neužívejte přípravek Effentora®, pokud pravidelně neužíváte jiné opioidy k léčbě chronické onkologické bolesti po dobu nejméně jednoho týdne.

Nedávejte přípravek Effentora® jiným osobám.

Uchovávejte přípravek Effentora® na bezpečném a chráněném místě, mimo dohled a dosah ostatních osob, zejména dětí. Náhodné užití přípravku dospělým či dítětem představuje ohrožení zdraví a může vést k úmrtí. Dojde-li k náhodnému užití přípravku dospělým či dítětem, neprodleně přivolejte lékařskou pomoc.

Během užívání přípravku Effentora® nezapomeňte vést přiloženou záznamovou kartu o užívání všech léků na bolest.

DŮLEŽITÉ

Neužívejte přípravek Effentora®, pokud pravidelně neužíváte jiné opioidy k léčbě chronické onkologické bolesti po dobu nejméně jednoho týdne.

Nedávejte přípravek Effentora® jiným osobám.

Uchovávejte přípravek Effentora® na bezpečném a chráněném místě, mimo dohled a dosah ostatních osob, zejména dětí. Náhodné užití přípravku dospělým či dítětem představuje ohrožení zdraví a může vést k úmrtí. Dojde-li k náhodnému užití přípravku dospělým či dítětem, neprodleně přivolejte lékařskou pomoc.

Během užívání přípravku Effentora® nezapomeňte vést přiloženou záznamovou kartu o užívání všech léků na bolest.

Přečtěte si, prosím, příbalovou informaci pro pacienty, která je přiložena u přípravku Effentora®. Sdělte, prosím, důležité informace týkající se užívání přípravku Effentora® i členům Vaší domácnosti. Máte-li nějaké obavy spojené s přípravkem Effentora®, jinými užívanými léčivými přípravky či Vašim zdravotním stavem, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.