Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
#

Hlavní stránka

Důležité pojmy

Opioid: Je léčivo, které patří do skupiny silných léků proti bolesti. Opioidy neléčí příčinu bolesti, ale zasahují a zastavují přenos informací o bolesti posílané do mozku. Opioidy dostanete pouze na lékařský předpis. Mezi opioidy patří morfin, fentanyl, oxykodon a kodein.

Opioidy pro léčbu chronické (dlouhodobé) bolesti: Jsou léčiva, která působí 8 či více hodin. Nazývají se také léčiva s dlouhodobým účinkem. Dlouhý účinek léku je dán buď jeho účinnou látkou, nebo jejím postupným uvolňováním. Opioidy se užívají k léčbě chronické bolesti.

Chronická (dlouhodobá) bolest: Je bolest, která trvá déle než 3 měsíce v průběhu celého dne. Nedochází k propuknutí jako u bolesti průlomové. Lékař může tuto bolest nazývat také bolest v pozadí nebo základní bolest.

Průlomová bolest: Je akutní, náhle vzniklá bolest, která se projeví nad práh chronické bolesti i přesto, že jste užili obvyklé léky obsahující opioidy, které tiší bolest.

Léky na průlomovou bolest: Jsou léky, které se používají k léčbě příhod průlomové bolesti. Opioidy s krátkých účinkem, zahrnující léčiva s normálním uvolňováním i léčiva s rychlých nástupem, patří k běžné léčbě průlomové bolesti.

Orální užití: Znamená, že léčivo je požito ústy a vstřebáno do krve sliznicí trávicí soustavy.

Titrace: Jedná se o postupné nastavení účinné dávky, kdy ošetřující lékař postupně navyšuje dávku léčivého přípravku do hodnoty, při které nastane požadovaný účinek.

Nežádoucí účinky: Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.