Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Jiné léčivé přípravky a přípravek Effentora®

Mohu užívat jiné léčivé přípravky, když užívám přípravek Effentora®?

Než začnete užívat přípravek Effentora®, informujte svého lékaře o následujících lécích v případě, že je užíváte nebo jste v poslední době užívali:

  • Všechny léky, které mohou běžně způsobovat ospalost (mají sedativní účinek): např. léky na spaní, úzkost, antihistaminika (léky proti alergii) či trankvilizéry (léky zmírňující pocit úzkosti a napětí).
  • Všechny léky, které mohou mít vliv na odbourávání přípravku Effentora® ve Vašem těle: ritonavir, nelfinavir, amprenavir a fosamprenavir (léky, které pomáhají zvládat infekci HIV) nebo jiné tzv. inhibitory CYP3A4, jako ketokonazol, itrakonazol či flukonazol (k léčbě plísňových infekcí), troleandomycin, klarithromycin či erytromycin (k léčbě bakteriálních infekcí), aprepitant (k léčbě silných nevolností), diltiazem a verapamil (k léčbě vysokého krevního tlaku či onemocnění srdce).
  • Léky nazývané inhibitory monoaminoxidázy (k léčbě těžkých depresí), užívané i v posledních 2 týdnech.
  • Léky nazývané parciální agonisté/antagonisté opiátových receptorů: např. buprenorfin, nalbufin a pentazocin (léčivé přípravky k léčbě bolesti).

Informujte prosím svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívali, a to i o přípravcích dostupných bez lékařského předpisu, vitamínech či bylinných doplňcích.

Mohu užívat přípravek Effentora® s jídlem a pitím?

Přípravek Effentora® lze užívat před jídlem nebo po jídle, nikoliv však během jídla. Před užitím přípravku Effentora® se můžete napít vody, abyste zvlhčili ústní dutinu, při užití tablety byste však pít ani jíst neměli.

Při užívání přípravku Effentora® byste neměli pít grapefruitový džus – může mít vliv na odbourávání přípravku Effentora® ve Vašem těle.

Při užívání přípravku Effentora® nepijte alkohol – může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.