Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Možné nežádoucí účinky přípravku Effentora®

Jaké jsou možné či pravděpodobné nežádoucí účinky přípravku Effentora®?

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Budeteli velmi ospalí nebo začnete pomalu a/nebo mělce dýchat, měli byste Vy nebo Váš pečovatel okamžitě přivolat záchrannou službu.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

 • Závratě, bolest hlavy
 • Pocit nevolnosti, zvracení
 • V místě podání tablety: bolest, vřed, podráždění, krvácení, necitlivost, ztráta vnímání, zčervenání, otok či skvrny

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • Pocit úzkosti nebo zmatenosti, deprese, neschopnost spát
 • Abnormální chuť, snížení hmotnosti
 • Ospalost, zklidnění, nadměrná únava, slabost, migréna, necitlivost, otok rukou nebo nohou, abstinenční syndrom po vysazení léku, třes, pády, zimnice
 • Zácpa, zánět v ústech, sucho v ústech, průjem, pálení žáhy, ztráta chuti k jídlu, bolest břicha, žaludeční nevolnost, trávicí obtíže, bolest zubů, mykóza dutiny ústní
 • Svědění, nadměrné pocení, vyrážka
 • Dechová nedostatečnost, bolest v krku
 • Pokles počtu bílých krvinek v krvi, pokles počtu červených krvinek, snížený nebo zvýšený krevní tlak, neobvykle rychlý srdeční puls
 • Svalová bolest, bolest v zádech

Další informace o možných nežádoucích účincích přípravku Effentora® naleznete v příbalové informaci pro pacienty, která je přiložena k léčivému přípravku. Pokud při užívání přípravku Effentora® zpozorujete jakékoliv nežádoucí účinky, obraťte se na svého lékaře.

Co dělat, když zaznamenám některý ze závažných nežádoucích příznaků?

Informujte svého lékaře a neprodleně přivolejte záchrannou službu v případě, že:

 • máte obtíže s dýcháním,
 • dýcháte pomalu či mělce (malý pohyb hrudníku při dýchání)
 • jste nadměrně ospalí a máte zpomalené dýchání
 • cítíte se na omdlení, velmi omámení, zmatení nebo máte neobvyklé příznaky

Tyto příznaky mohou poukazovat na to, že jste užili příliš přípravku Effentora® (předávkování), nebo že je pro Vás dávka příliš vysoká.

Pokud se cítíte velmi omámení nebo ospalí ještě před tím, než se tableta celá rozpustila, měli byste si okamžitě vypláchnout ústa vodou a vyplivnout zbytek tablety do umyvadla nebo toalety. Tyto příznaky mohou vést k závažným problémům či úmrtí, pokud nejsou okamžitě léčeny.

NEZAPOMEŇTE

Pamatujte, kdy máte volat záchrannou službu:

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Budete-li mít potíže s dýcháním, začnete-li dýchat pomalu nebo mělce, bude-li nadměrně ospalí a Váš dech se zpomalí, budete-li se cítit na omdlení, velmi omámení, zmatení nebo budete-li mít neobvyklé příznaky:

 • okamžitě vyplivněte zbytek tablety
 • neužívejte další dávku přípravku Effentora®
 • informujte svého lékaře a okamžitě přivolejte záchrannou službu.

NEZAPOMEŇTE

Pamatujte, kdy máte volat záchrannou službu:

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Budete-li mít potíže s dýcháním, začnete-li dýchat pomalu nebo mělce, bude-li nadměrně ospalí a Váš dech se zpomalí, budete-li se cítit na omdlení, velmi omámení, zmatení nebo budete-li mít neobvyklé příznaky:

 • okamžitě vyplivněte zbytek tablety
 • neužívejte další dávku přípravku Effentora®
 • informujte svého lékaře a okamžitě přivolejte záchrannou službu.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.