Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Otázky a odpovědi

To nejdůležitější, co byste měli vědět o přípravku Effentora®

Lékař Vám předepsal počáteční dávku přípravku Effentora®. Nezaměňujte přípravek Effentora® za jiný léčivý přípravek s obsahem fentanylu bez porady s lékařem.

Přípravek Effentora® může vyvolat život ohrožující účinky, zejména problémy s dýcháním:

  • V případě, že neužíváte pravidelně jiné opioidy k léčbě chronické onkologické bolesti.
  • V případě, že přípravek neužíváte přesně podle předpisu lékaře.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně Vaší léčby, neváhejte kontaktovat svého lékaře.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.