Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
#

Hlavní stránka

Použití přípravku Effentora®

O vhodnosti užití přípravku Effentora® rozhodne Váš ošetřující lékař. Přípravek Effentora® se užívá ihned při nástupu průlomové bolesti. Při užívání přípravku Effentora® byste neměli mít současně k dispozici a ani souběžně užívat žádné jiné léky proti průlomové nádorové bolesti, které obsahují fentanyl.

Vždy byste měli mít k dispozici pouze tablety přípravku Effentora® o potřebné síle, aby se zabránilo záměně a možnému předávkování.

Podrobné instrukce k používání léku získáte kliknutím na šipku uprostřed videa. Můžete si také přečíst shrnutí pod videem.

Jak postupovat při užívání přípravku Effentora®

1. Vyjměte tabletu

 • Otevřete blistr až v okamžiku, kdy jste připraveni užít tabletu.
 • Tableta se musí užít okamžitě po vyjmutí z obalu.
 • Odtržením podle děrování oddělte jeden díl blistru od blistrové karty.
 • Ohněte díl blistru podle vyznačené linky.
 • Odloupněte zadní stranu blistru, aby bylo možné vyjmout tabletu.

Nepokoušejte se tabletu blisttrem protlačit, mohla by se poškodit.

2. Vložte tabletu do ústní dutiny

 • Vyjměte tabletu z dílu blistru a okamžitě ji celou vložte mezi tvář a dáseň nebo pod jazyk (jako na obrázku).
 • Tabletu nedrťte ani nepulte.
 • Tabletu nekousejte, necucejte, nežvýkejte a nepolykejte celou – tišící účinek by byl v takovém případě slabší než při předepsaném způsobu užití.

3. Nechte tabletu působit

 • Tableta by se měla ponechat mezi tváří a dásní tak dlouho, dokud se nerozpustí, což obvykle trvá asi 14 až 25 minut.
 • Při rozpouštění tablety můžete mezi tváří a dásní pociťovat jemné šumění.
 • V případě podráždění můžete umístění tablety na tváři změnit.
 • Zůstává-li po 30 minutách stále kousek tablety v ústech, je možné ji spolknout a zapít sklenicí vody.
 • V době, kdy máte tabletu v ústech, byste neměli nic jíst ani pít.
Uchovávejte tablety v blistrech do doby, než budete připraveni tablety přípravku Effentora® užít, aby byly chráněny před vlhkostí. Neuchovávejte přípravek Effentora® v krabičkách od prášků. Tableta musí být užita ihned, jakmile ji vyjmete z blistru.

Nastavení účinné dávky

 • Lékař Vám postupně nastaví Vaši účinnou dávku tak, aby Vám ulevila od bolesti a vyvolala co nejmenší nežádoucí účinky. Tento proces hledání vhodné dávky je označován jako titrace.
 • Jakmile lékař určí Vaši vhodnou dávku, budete ji užívat ve formě jediné tablety. Pokud tato dávka přestane bolest dostatečně tlumit, lékař musí přistoupit k opětovnému stanovení individuální dávky.
 • V průběhu titrace je nezbytné, aby lékař celý proces pečlivě sledoval.

Jak začít přípravek Effentora® používat

 • Přípravek Effentora® byste měli užít ve chvíli, kdy se objeví průlomová bolest.
 • Na začátku titrace počáteční dávka přípravku Effentora® činí 100 mikrogramů, poté je podle potřeby postupně navyšována do množství, které účinně tlumí Vaši bolest.
 • V průběhu určování správné dávky Vám tak může lékař předepsat více než jednu tabletu na jednu bolestivou příhodu.
 • Podle pokynů lékaře můžete užívat tablety o síle 100 mikrogramů nebo 200 mikrogramů. Pokud není dosaženo požadované úlevy od bolesti do 30 minut po podání jedné tablety přípravku Effentora®, lze během titrace použít druhou tabletu stejné síly.
 • Během titrace, před léčbou další příhody, byste měli vyčkat nejméně 4 hodiny.
 • V průběhu titrace je důležité informovat svého ošetřujícího lékaře o tom, jak se cítíte.
 • Diagramy v sekci „Dávkování a titrace“ jsou pomůckou při nastavení požadované dávky, která vede k potlačení průlomové bolesti. Titrační schéma si můžete stáhnout zde.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.